Mamífers

Els mamífers són animals vertebrats que es caracteritzen per alimentar les cries amb la llet produïda per les glàndules mamàries de les femelles. La seva reproducció és sexual, amb la presència de gònades masculines i femenines, i les cries néixen del ventre de la mare (vivípars). La pell d’aquests animals acostuma a estar recoberta de pèl. Són capaços de regular la temperatura del seu cos (endotèrmics) i respiren mitjançant els pulmons.  Segons el tipus d’alimentació es classifiquen en herbívors, carnívors o omnívors, com és el cas de l’espècie humana.

Al municipi es poden observar diverses espècies de mamífers freqüents a la zona fluvial, la zona agrícola, el parc de Torreblanca i el parc de la Fontsanta, així com dins el mateix nucli urbà. De vegades resulta complicat observar els individus adults, i la presència dels rastres que deixen aquests animals, com petjades, caus i femtes, així com les egagròpiles de les aus que els depreden, ens ajuden a identificar-los.

A Sant Joan Despí s’hi han identificat les següents espècies:

1- Conill (Oryctolagus cuniculus)

2- Eriçó comú (Erinaceus europaeus)

3- Esquirol vermell (Sciurus vulgaris)

4- Guineu (Vulpes vulpes)

5- Porc senglar (Sus scrofa)

6- Rata comuna (Rattus norvegicus)

7- Rata negra (Rattus rattus)

8- Ratolí domèstic (Mus musculus)

9- Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)

10- Llúdria (Lutra lutra)

(sense foto, per ara)

Trobareu més informació al Volum 4 Mamífers de la Col·lecció Conèixer i estimar Sant Joan Despí.