Artròpodes: altres insectes

Molts més insectes…

A més dels grups d’insectes anteriors, a Sant Joan Despí n’hem detectat molts d’altres, que us presentem a continuació.

 

Zigentomes (Peixets de plata)

Imatge de complement

Ftiràpters (Polls)

Imatge de complement

 

 

Col·lèmbols

Imatge de complement

 

 Tenen forma de llanceta, amb tres “cues”. Algunes espècies són abundants dins les cases.
 Paràsits dels humans.
 N’hi ha unes 1500 espècies al món. Moltes d’elles són capaces de saltar quan detecten un perill. Són molt petits, i viuen al sòl, entre la fullaraca i sota les pedres. Mengen fongs i matèria vegetal en descomposició.

 

 Dermàpters (talladits)

Imatge de complement

 

Diplurs

Imatge de complement

 

 Psocòpters (polls dels llibres)

Imatge de complement

 

 Allargats, amb “pinces” a la part posterior del cos. Nocturns, durant el dia s’amaguen sota les pedres.  De forma més o menys allargada, amb dues “cues”, i de mida molt petita. Viuen al sòl. No tenen ulls.  De mida molt petita. S’alimenten de matèria vegetal. Es poden trobar en arbustos, i alguns dins de les cases.

 

 Mantodeus (pregadéus)

Imatge de complement

 

 Isòpters (tèrmits)

Imatge de complement

 

 Embiòpters (teixidors)

Imatge de complement

 

 Depredadors, amb les potes de davant espinoses i desenvolupades que solen tenir plegades davant del cap. Les femelles d’algunes espècies acostumen a devorar el mascle durant la còpula.  Colonials, viuen en la fusta morta, de la que s’alimenten.  Insectes allargats, amb el primer segment de les potes del davant inflat. Viuen sota pedres i en troncs, on fan túnels de seda.

 

Blatodeus (cucamolles)

Imatge de complement

 

 Neuròpters (formigues lleó, crisopes i afins)

Imatge de complement

 

 Efemeròpters (efímeres)

Imatge de complement

 

 Generalment es troben dins les cases. Són insectes aplanats, amb potes i antenes més aviat llargues.  Inclouen, entre d’altres, les crisopes i les formigues lleó. Les ales presenten moltes nerviacions, i tenen un vol dèbil.  Insectes voladors d’aspecte delicat, amb dues o tres “cues”, i potes de davant molt llargues. En repòs, les ales queden plegades en posició vertical. Els adults no s’alimenten. D’hàbits nocturns, sempre viuen prop de l’aigua.

 

 Rafidiòpters (mosques serp)

Imatge de complement

 

 Odonats (espiadimonis i cavallets del diable)

Imatge de complement

 

 Ortòpters (saltamartins, llagostes, grills i afins)

Imatge de complement

 

 De coll allargat, viuen en boscos i jardins amb arbres. S’alimenten de pugó.  L’ordre dels Odonats inclou les libèl·lules o espiadimonis i els cavallets del diable. Són depredadors, capaços d’un vol potent i poden quedar-se aturats en l’aire com un helicòpter.  Inclouen una gran diversitat d’espècies. Són robustos, amb les potes del darrera adaptades per al salt. Alguns d’ells són capaços d’emetre sons fregant parts del seu cos.

ZIGENTOMES OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (1 sp.)
Proatelurina pseudolepisma

COL·LÈMBOLS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (8 sp.)
Bilobella aurantiaca
Ceratophysella sp.
Cyphoderus albinus
Entomobrya nigrocincta
Heteromurus nitidus
Lepidocyrtus sp.
Neanura muscorum
Seira sp.

DERMÀPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (5 sp.)
Euborellia annulipes
Euborellia moesta
Forficula auricularia
Guanchia pubescens
Labidura riparia

PSOCÒPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (5 sp.)
Ectopsocus sp.
Lachesilla sp.
Loensia sp.
Myopsocus eatoni
Trichopsocus clarus/dalii

MANTODEUS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (3 sp.)
Empusa pennata
Iris oratoria
Mantis religiosa

ISÒPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (1 sp.)
Reticulitermes lucifugus

NEURÒPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (4 sp.)
Chrysopa sp.
Creoleon lugdunensis
Pseudomallada sp.
Wesmaelius (Kimminsia) sp.

EFEMERÒPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (1 sp.)
Baetis buceratus

DICTIÒPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (2 sp.)
Loboptera canariensis
Loboptera decipiens

ODONATS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (10 sp.)
Anax parthenope
Calopteryx haemorrhoidalis
Ischnura sp.
Lestes viridis
Orthetrum brunneum
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sinaiticum
Sympetrum striolatum

ORTÒPTERS OBSERVATS A SANT JOAN DESPÍ (15 sp.)
Acrida ungarica
Aiolopus puissanti
Anacridium aegyptium
Chorthippus jacobsi
Conocephalus sp.
Decticus albifrons
Eyprepocnemis plorans
Gryllomorpha dalmatina
Paratettix meridionalis
Pezotettix giornae
Phaneroptera nana
Platycleis sp.
Ruspolia nitidula
Tettigonia viridissima
Trigonidium cicindeloides