Peixos, amfibis i rèptils

A Sant Joan Despí hi podem observar amfibis i també rèptils, com ara serps.

Els amfibis són animals vertebrats caracteritzats per tenir la pell nua i humida, sense pèl, i patir metamorfosi en el seu cicle biològic per a poder desenvolupar-se. Els ous són fecundats a l’aigua, d’on neixen posteriorment les larves, els capgrossos. Aquests no tenen extremitats, respiren a través de brànquies i es mouen mitjançant una cua. Posteriorment, els capgrossos experimenten la metamorfosi: la cua es redueix, apareixen quatre extremitats (tetràpodes), les brànquies desapareixen i es formen els pulmons. Els amfibis abandonen doncs el medi aquàtic per a conquerir el medi terrestre, tot i que mantenen un estret lligam amb l’aigua, on es reprodueixen.

A causa de la permeabilitat de la seva pell, aquests animals són especialment vulnerables als canvis ambientals, tant en el medi terrestre com aquàtic, com per exemple la contaminació, els pesticides i l’augment de la temperatura. Per tant, són uns grans bioindicadors de la salut d’aquests hàbitats.

Al municipi hi podem observar la Granota comuna (Rana perezzi):

Pel que fa als rèptils, aquests són animals vertebrats caracteritzats per desplaçar-se reptant, és a dir, arrossegant-se per terra. Tenen la pell coberta d’escates, que la impermeabilitzen i la fan molt resistent als ambients secs. Són animals ectotèrmics, per tant no poden regular la seva temperatura corporal sinó que aquesta varia segons les condicions climàtiques externes. Respiren per pulmons i poden tenir extremitats, com la tortuga, o no tenir-ne cap, com les serps. Igual que els amfibis, són ovípars. Els rèptils però, enterren els seus ous a terra i aquests tenen un desenvolupament directe, sense cap fase larvària.

A Sant Joan Despí hi podem observar les següents espècies de rèptils:

1- Dragó comu (Tarentola mauritanica)

2- Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)

3- Serp d’aigua (Natrix maura)

4- Serp blanca (Elaphe scalaris) 

5- Serp verda (Malpolon monspessulanus)

6- Tortuga de Florida (Trachemys scripta) – Espècie introduïda i invasora

7- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

A més, incorporem al Catàleg:

8- Pseudemys concinna

Podeu trobar més informació al Volum 4 de la Col·lecció Conèixer i estimar Sant Joan Despí.